+45 57 62 76 50 // ungdomsskolen@ringsted.dk

UngRingsteds Skoletilbud

Et inkluderende skoletilbud til unge i udskolingen

 

UngRingsteds skoletilbud er et tilbud for 10-12 unge i 6.-9. klasse. Vi arbejder med at skabe øget trivsel og fremmøde hos vores unge, således at de på sigt kan vende tilbage til almenmiljøet, ligesom vi har fokus på at afklare et ungdomsuddannelsesvalg sammen med dem.

Vores tilbud er individuelt tilrettelagt og skræddersyes til den enkelte, da variationen af, hvad der virker, vil være meget individuel. Vi arbejder på, at alle vores unge bliver i stand til at møde i skole hver dag, deltager i undervisningen, udvikler sig personligt og kan indgå i nye fællesskaber.

Vores vigtigste mål er:

  • at de unge vender tilbage til en almen udskolingsklasse.
  • at de unge gennemfører folkeskolens afgangsprøve.
  • at de unge påbegynder en ungdomsuddannelse efter gennemført afgangsprøve.

Hvem kan gå i vores tilbud?

Indsatsen retter sig mod unge i 6.-9. klasse, hvor én eller flere af nedenstående faktorer er gældende ved forløbets opstart:

  1. Unge, der mistrives i folkeskolen og har ”bekymrende - ” eller ”stærkt bekymrende fravær”.
  2. Unge, der er i et specialtilbud, men mangler ’brobygning’ over til almenmiljøet.
  3. Unge, der har faglige-, personlige- og/eller sociale udfordringer.
  4. Unge, der har lavt selvværd eller lider af angst.
  5. Unge, der står uden fællesskaber og ikke deltager fagligt og/eller socialt.

 

Lidt om hverdagen hos os

Alle vores unge har individuelle aftaler omkring mødetid, fag og skema. De fleste møder mellem kl. 9 og 10, og efter ”tjek ind”, hvor vi fornemmer den unges ”dagsform”, begynder vi undervisningen. Vi tilbyder undervisning i hele fagrækken, og vores unge har mulighed for at have fuldt skema. Vi tilpasser undervisningen til den enkelte unge, og skemaerne justeres hver 4. uge afhængigt af, hvad der er vigtigst lige nu, og hvad der arbejdes hen mod. Dagen er delt ind i korte moduler, hvor vores unge undervises enten alene eller i mindre grupper.

Derudover arbejder vi målrettet og struktureret med personlig og social udvikling. Vi kalder det ”lær at lære”, hvor det vigtigste er, at unge i højere grad bliver i stand til at bruge hensigtsmæssige strategier, når noget udfordrer.

 

Et kvalificeret team

De tilknyttede medarbejdere er fagligt velfunderede og har en lang historik inden for både almen og specialområdet. Der arbejdes ud fra en specialpædagogisk tiltag forankret i en række pædagogiske retninger; herunder mentalisering, low arousal, narrativ teori og kognitiv tilgang. Endvidere tages der afsæt i UngRingsteds nuværende erfaringer fra konceptet MiLife, der er et videnskabeligt forankret koncept, der tager afsæt i socio-emotionel læring. Det er med til at styrke sociale og følelsesmæssige kompetencer, så vores unge kommer bedre gennem små og store livsændringer.

Vi samarbejder med de aktører, der er relevante for den enkelte unges udvikling.

 

Hvor går man i skole?

Skoletilbuddet hører hjemme i UngRingsteds lokaler på Korsevænget 14-16. Der undervises derfor i uformelle lokaler i et indbydende ungemiljø, med masser af plads, som rummer mulighed for at tilgodese de enkelte unges individuelle behov.

Hvordan kan man blive en del af tilbuddet?

Hvis en ung skal optages i tilbuddet, sker det via det kommunale Visitationsudvalg, som kan henvise til vores tilbud. Inden dette kan man aftale et møde med os, så man kan høre mere om tilbuddet og få stillet relevante spørgsmål.

Hvad så bagefter?

Når de unge er klar til det, begynder vi at bygge bro til almenmiljøet og arbejde på, at vores unge kommer tilbage i folkeskolen eller et andet sted, som vil være et naturligt valg. Det foregår alt sammen i tæt dialog med forældre, den unge og andre involverede.

Et skoletilbud der rækker ind i fritiden

Skoletilbuddet er en del af ungdomsskolen, og derfor er det nærliggende for os at se på muligheder for, at de unge kan deltage i vores fritidsundervisning eller i vores klubber. Vi opfordrer alle unge til at deltage i ungdomsskolens andre tilbud, hvor der er mulighed for at udvikle flere positive fællesskaber, og vi hjælper meget gerne med at bygge bro til det.

Du kan finde beskrivelsen i pdf-format her:

UngRingsted Skoletilbud.pdf