Pigerum

I Klubben på Korsevænget 14

Mere information

Pigerum er et tilbud for piger fra 7 kl. til og med 18 år med bopæl i Ringsted kommune. Pigerum har åbent hver mandag fra kl 15.00 – 18.00 på Ungdomsskolen.

Pigerum er et tilbud for piger, der synes, miljøet i UngRingsteds andre klubber er for stort. Der er mulighed for at få lektiehjælp, spille spil, lave aktiviteter, hygge med te/kakao mm.

Hver aften vil der være 2 voksne til stede, som hedder Maja og Susi.

Tankerne omkring Pigerum er, at der i Ringsted er en gruppe piger, som synes det kan være svært at tage skridtet til at komme i ungdomsklubben og melde sig på ungdomsskolens hold.

Vi har alle brug for, at være en del af et fællesskab, og vi vil i Pigerum have fokus på, at få pigerne til at tro mere på dem selv og få tydeliggjort deres ressourcer, så de tør tage den første kontakt med andre unge.

I pigerum lægger vi vægt på, at:Som Ungdomsskole skaber vi rammer for ungeinvolvering, hvor netop de unge er den vigtigste ressource, og anses som en bæredygtig og sammenhængende kræft i Ungdomsskolen. Vi er af den overbevisning, at unge og ungemiljøer trives bedst, når dagsordenen for udvikling og identitet sættes af de unge selv. Derfor arbejder vi med udgangspunkt i de unges egne ønsker og behov, hvor vi tilbyder muligheder, rammer og indhold der genererer ejerskab og indflydelse via ungeinvolvering, der samtid sikre en inkluderende og omstillingsparat kultur, der giver mening og værdi for den enkelte unge.Som Ungdomsskole skaber vi rammer for ungeinvolvering, hvor netop de unge er den vigtigste ressource, og anses som en bæredygtig og sammenhængende kræft i Ungdomsskolen. Vi er af den overbevisning, at unge og ungemiljøer trives bedst, når dagsordenen for udvikling og identitet sættes af de unge selv. Derfor arbejder vi med udgangspunkt i de unges egne ønsker og behov, hvor vi tilbyder muligheder, rammer og indhold der genererer ejerskab og indflydelse via ungeinvolvering, der samtid sikre en inkluderende og omstillingsparat kultur, der giver mening og værdi for den enkelte unge.

  • Alle bliver hørt, og vi er nærværende og lyttende. Der vil være mulighed for at tale med en voksen omkring ting, der kan være svært at dele med andre.
  • Alle piger uanset religion og nationalitet har værdi. Pigerum hjælper dig med at se dine ressourcer og muligheder. Vi hjælper dig med at finde dem frem, så andre kan få glæde af dem.
  • Pigerum skal være et sted, hvor vi kan stole på hinanden. De voksne er pålidelige og udviser tillid i deres arbejde. I Pigerum har vi tillid til, at de unge kan være fortrolige i forhold til hinanden.
  • Pigerum er de unges sted, og derfor inddrages alle omkring beslutninger og handlinger. Vi lytter og inddrager alle i, ”hvad vi skal i pigerum”.

 

I må meget gerne tilmelde jer hos os på tlf. 28 70 75 45, ring eller send en SMS.

 

De bedste hilsner

Maja og Susi

 

UNG Ringsted

 

Praktiske oplysninger
Underviser Maja Landén, Susi Schmidt,
Holdstart mandag 03. sep 2018 kl. 15:00
Ledige pladser Holdet er lukket for tilmelding.
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder
Holdnr. 9
Ugedage mandag
Hvornår?

Mandag kl. 15.00-18.00 på Korsevænget 14, 4100 Ringsted.

Hvor?

Ung Ringsted