Pigerum

I Klubben på Korsevænget 14

Mere information

Pigerum er et tilbud for piger fra 7. kl. til og med 18 år med bopæl i Ringsted kommune, der synes, miljøet i Ung Ringsteds andre klubber er for stort. Der er mulighed for at få lektiehjælp, spille spil, lave aktiviteter, hygge med te/kakao mm.

Hver mandag eftermiddag vil Maja og Sussie være de faste voksne i Pigerum.

Tankerne omkring Pigerum er, at SSP gennem flere snakke med medarbejdere i ungdomsklubben er stødt på piger, som synes, det kan være svært at tage skridtet til at komme i ungdomsklubben og melde sig på UngRingsteds hold.

Vi har alle brug for, at være en del af et fællesskab, og vi vil i Pigerum have fokus på, at få pigerne til at tror mere på dem selv og få tydeliggjort deres ressourcer, så de tør tage den første kontakt med andre unge.

I Pigerum lægger vi vægt på, at:

  • Alle bliver hørt, og vi er nærværende og lyttende. Der vil være mulighed for at tale med en voksen omkring ting, der kan være svære at dele med andre.
  • Alle piger uanset baggrund, religion og nationalitet har værdi. Pigerum hjælper dig med at se dine ressourcer og muligheder. Vi hjælper dig med at finde dem frem, så du og andre kan få glæde af dem.
  • Pigerum er et sted, hvor vi kan stole på hinanden. De voksne er pålidelige og udviser tillid i deres arbejde. I Pigerum har vi tillid til, at de unge kan være fortrolige i forhold til hinanden.
  • Pigerum er de unges sted, og derfor inddrages alle omkring beslutninger og handlinger. Vi lytter og inddrager alle i "hvad vi skal i Pigerum".

Hvis du er interesseret i at være med i Pigerum, kan du kontakte SSP på tlf.: 57 62 76 50

 

 

Praktiske oplysninger
Lærer Maja Landén,
Ledige pladser 8
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder
Dato, tid og sted

Mandag kl. 15.00-18.00 på Korsevænget 14, 4100 Ringsted.